Servis

HATZ - NJEMAČKA - PROGRAM ZASTUPANJA I SERVIS
Original rezervni dijelovi za motore i agregate HATZ NJEMAČKA

Diesel motori HATZ 1,5 - 60,0 kW
Agregati za struju 2,2 - 35,0 kVA
Ostala oprema pogonjena HATZ diesel motorima
Pomoć pri izrada prototipova opreme - pogonjene HATZ diesel motorima
Popravci u jamstvenom periodu
Tehnička i informativna podrška za popravak HATZ diesel motora - TEHNIČKI PODACI ZA POPRAVAK MOTORA HATZ

TEHNIČKI PODACI

 • NOVI MOTORI - više 
 • STARI MOTORI - više

  Popravci i servis HATZ diesel motora

Ostala servisno-uslužna djelatnost

1.Popravci, servis i preventivno održavanje

 • Diesel motora - svih snaga i proizvođača
 • Diesel agregata za struju - svih snaga i proizvođača

2. Usluge popravka i servisa opreme u naftnoj industriji

 • Plinskih motor-kompresora
 • DEA velikih snaga Caterpillar, General Motors, Cummins
 • Elektro-strojarski radovi na platformama

3. Mjerenja u strojarstvu

 • Kontrola AKU baterija terečenjem - sa pisačem
 • Termovizija - PC
 • Mjerenje protoka zraka ventilacija strojarnica
 • Strojarska mjerenja
 • Elektro mjerenja
 • Endoskopski pregled strojarskih sklopova