Servis

HATZ - NJEMAČKA - PROGRAM ZASTUPANJA I SERVIS
Original rezervni dijelovi za motore i agregate HATZ NJEMAČKA

Diesel motori HATZ 1,5 - 60,0 kW
Agregati za struju 2,2 - 35,0 kVA
Ostala oprema pogonjena HATZ diesel motorima
Pomoć pri izrada prototipova opreme - pogonjene HATZ diesel motorima
Popravci u jamstvenom periodu
Tehnička i informativna podrška za popravak HATZ diesel motora - TEHNIČKI PODACI ZA POPRAVAK MOTORA HATZ

TEHNIČKI PODACI